Üzeyir Hacıbəyov, "Leyli və Məcnun" operası (Parça 1)  
     
    Üzeyir Hacıbəyov, "Leyli və Məcnun" operası (Parça 2)  
       
    Üzeyir Hacıbəyov, "Leyli və Məcnun" operası (Parça 3)  
       
       

 

     
Baş səhifə      
Musiqi      
Video      
Şəkillər      
Xatirələr      
Kitab