"Bayatı-Şıraz" muğamı  
     
    "Segah" təsnifi  
       
    "Qatar" muğamı  
       
    "Xumar oldum" xalq mahnısı  

 

     
Baş səhifə   "Ay qız" xalq mahnısı  
Musiqi      
Video   "Qaşın, gözün sürməli" xalq mahnısı  
Şəkillər      
Xatirələr   "Almanı atdım xarala" xalq mahnısı  
Kitab      
    "Bir ala gözlü yar" xalq mahnısı