"Bayatı-Şıraz" muğamı  
     
    "Segah" təsnifi  
       
    "Qatar" muğamı  
       
    "Xumar oldum" xalq mahnısı  

 

     
Baş səhifə   "Ay qız" xalq mahnısı  
Musiqi    

Video   "Qaşın, gözün sürməli" xalq mahnısı
Şəkillər    
Xatirələr   "Almanı atdım xarala" xalq mahnısı  
Kitab      
    "Bir ala gözlü yar" xalq mahnısı